اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

افتخاری دیگر برای بازیکنان تیم دارت اندیشه سبز خزر

مرحله اول رنکینگ کشور سال 96 با قهرمانی آقای حسین اعرابی بازیکن اصفهانی تیم دارت اندیشه سبز خزر به پایان رسید.
اولین مرحله رنکینگ دارت آقایان کشور روز جمعه 96/4/16 در شهرستان سمنان برگزار گردید که در پایان آقای حسین اعرابی بازیکن تیم دارت اندیشه سبز خزر با پیروز4-2 مقابل آقای محمدرضا ناظریه از سمنان به مقام قهرمانی رسید و آقای علیرضا ایزدی دیگر بازیکن تیم دارت اندیشه سبز خزر به همراه مجید زنگنه از تهران 
به صورت مشترک سوم شدند.