اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

حذف سرویس های رایگان شبانه به دستور سازمان تنظیم مقررات
کاربران گرامی، پیرو  ابلاغیه و تاکید موکد ⬅️ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ➡️ (👈بر اساس مفاد مصوبات شماره 249 و شماره 1 جلسه 237 کمسیون👉) هیچ کدام از شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت مجاز به ارایه سرویس های دانلود رایگان شبانه نمی باشند. از اینرو علی رغم میل باطنی و صرفا در راستای پیروی از مقررات، شرکت اندیشه سبز خزر نیز سرویس هایی را که دارای بازه دانلود رایگان شبانه در ساعات 1 بامداد تا 7 صبح و 3 بامداد تا 9 صبح بوده اند را از لیست خدمات خود حذف نموده است.
در حال حاضر کاربرانی که سرویس فعلی آنها دارای ساعات دانلود رایگان شبانه می باشد، همچنان می توانند از این مزیت استفاده نمایند و قوانین جدید پس از پایان دوره تمدید فعلی و برای تمدیدهای بعدی اعمال خواهد شد.
✅ همچنین به کاربران پرمصرف و دانلودر شرکت این نوید را می دهیم که پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان تنظیم مقررات، بزودی با ارایه پین های حجم شبانه متنوع در خدمت این عزیزان خواهیم بود.
روابط عمومی اندیشه سبز خزر