اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

خرابی موقت سرویس های کد دستوری USSD
مشترکین گرامی، به عرض می رساند؛
به  دلیل اختلالات کشوری، سامانه ی کد دستوری USSD از چند روز گذشته با اختلال مواجه شده است.
بروز این مشکل  و رفع آن، در حوزه ی اختیارات شرکت های خدماتی نبوده و مسئولین مربوطه در کشور، در حال حل این مشکل می باشند.
روند رفع این مشکل ممکن است تا دو هفته به طول بیانجامد.
از اینکه تا رفع مشکل مربوطه صبوری می نمایید، سپاسگزاریم.

‌‌‎روابط عمومی اندیشه سبز خزر‎ ‎