اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

درخشش تیم دارت اندیشه سبز خزر در مسابقات تعیین سطح ایران زمین

مسابقات تعیین سطح دارت ایران زمین روز شنبه 96/1/25 با حضور 64 بازیکن از سراسر کشور از ساعت 10 صبح در خانه دارت مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران آغاز گردید و در ساعت 17 با قهرمانی حسین اعرابی بازیکن تیم دارت اندیشه سبزخزر در سطح  یک و سیدحسین پیشوایی دیگر بازیکن تیم دارت اندیشه سبز خزر در سطح دو به پایان رسید. همچنین آقای بیت الله کریمی دیگر بازیکن  تیم دارت اندیشه سبز خزر مقام قهرمانی سطح 3 را بدست آورد.