اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

سرشماره جدید 3410
نظر به سهولت در امر ارتباط مستمر و پایدار با مشتریان ارجمند، شرکت اندیشه سبز خزر اقدام به دریافت شماره چهار رقمی 3410 نموده است. مشتریان گرانقدر و ارجمند به سهولت در سراسر استان می توانند بدون شماره گیری کد بین شهری، با شماره مذکور تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است سرشماره 
33730000- 13 همچنان فعال می باشد و مشترکین ارجمند جهت ارتباط همچنان می توانند با آن شماره تماس حاصل نمایند.