اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

سومین همایش بازاریابی و فروش گیلانسومین همایش بازاریابی و فروش، در تاریخ 1 خرداد ماه 1394، با همکاری شرکت اندیشه سبز خزر در راستای حمایت از علم و دانش و امکان استفاده همگان از تجربیات و اندوخته های علمی اساتید بنام کشور در استان گیلان در مرکز همایش های ناجا، با سخنرانی دو تن از اساتید بنام، مطرح و ملی و با حضور پانصد نفر از مدیران و متخصصان عالی رتبه استان برگزار گردید.
این همایش با سخنرانی دکتر روستا (پدر علم بازاریابی ایران) آغاز گردید و با سخنرانی دکتر یحیی علوی پایان یافت.