اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

قهرمانی اولین دوره مسابقات ماهیانه یایس کاپ کرج

آقای حسین اعرابی بازیکن ارزشمند تیم دارت اندیشه سبز خزر، با قهرمانی در اولین دوره مسابقات ماهیانه یایس کاپ در شهرستان کرج، برگ زرین دیگری به افتخارات خود و تیم دارت اندیشه سبز خزر افزود. این مسابقات در عصر روز جمعه 95/12/20 برگزار شد و آقای اعرابی، بازیکن اصفهانی تیم دارت اندیشه سبز خزر در بخش انفرادی و دوبل به مقام قهرمانی و آقایان ناظریه و خدامی از تیم کات شاهرود، به مقام دوم و سوم دست یافتند.