اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

قهرمانی تیم دارت اندیشه سبز خزر-مسابقات جهانی اوپن شیراز
قهرمانی تیم دارت اندیشه سبز خزر در مسابقات جهانی اوپن شیراز
این مسابقات عصر روز جمعه در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز با قهرمانی بازیکن اصفهانی تیم دارت اندیشه سبز خزر، آقای حسین اعرابی به پایان رسید. همچنین آقای علیرضا ایزدی دیگر بازیکن تیم دارت اندیشه سبز خزر از اصفهان به مقام نایب قهرمانی دست یافت. در مسابقات دوبل نیز، تیم دوبل آقای اسماعیل غریبی بازیکن گیلانی تیم دارت اندیشه سبز خزر به مقام دوم دست پیدا کرد و تیم دوبل آقای اسماعیل عاشوری دیگر بازیکن گیلانی  تیم دارت اندیشه سبز خزر به مقام سوم رسید.
روابط عمومی اندیشه سبز خزر