اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

مقام سوم مشترک مسابقات دارت اپن جهانی شیراز
مسابقات دارت اپن جهانی شیراز روز جمعه 98/6/8 در سالن بین المللی  شهید دستغیب باحضور 91 بازیکن برگزار گردید که در نهایت در بخش انفرادی آقایان علیرضا ایزدی و حسین اعرابی بازیکنان تیم دارت اندیشه سبز خزر به مقام سوم مشترک رسیدند و آقایان اسماعیل عاشوری و سید حسین پیشوایی به مقام پنجم مشترک دست یافتند. همچنین در مسابقات دوبل این مسابقات آقایان اسماعیل عاشوری و حسین اعرابی به مقام سوم مشترک رسیدند.