اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

کابل برگردان مخابراتی در رشت(94/11/1)
بر طبق اعلام شرکت مخابرات استان گیلان، به عرض می رساند؛ در راستای توسعه شبکه مخابراتی و جهت برگردان کابلهای کانالی شماره های 4 و 7 مرکز6 رشت،  از تاریخ94/11/1 به مدت 3 روز ممکن است اختلالاتی در ارتباط مشترکین ایجاد شود.
محدوده برگردان: روبه روی پارک نارون- شرکت نفت-کوی شهید چمران-کسبخ از کوچه های اول تا سی و هفتم-کوی شرافت و کوچه های منشعب-دو طرف ابتدای جاده سنگر بعد از شرکت نفت.
منبع خبر: وبسایت رسمی شرکت مخابرات استان گیلان