اندیشه سبز خزر

اینترنت پرسرعت ADSL فضای میزبانی وب اینترنت ثبت دامنه Andishe Sabz Khazar اندیشه سبز خزر Internet Service Provider

Internet Connection Provider

Hosting

❗️ اختلال فراگیر ساعاتی پیش، در اینترنت کشور
اختلال فراگیری، در ساعت 14:15 مورخ 1395/08/02 (امروز) در شبکه دیتای کشور بروز نمود، که سبب قطعی وسیع در سرویس کاربران اینترنت کشور گردید. خوشبختانه این اختلال، توسط کارشناسان شرکت زیرساخت کشور، در ساعت 15:30 برطرف گردید. بدیهی  است این اختلال و رفع آن، در حیطه اختیارات و کنترل شرکت اندیشه سبز خزر و سایر اپراتور های اینترنت پرسرعت نمی باشد.
از اینکه تا پایان، رفع این اختلال، شکیبایی نمودید، سپاسگزاریم.
روابط عمومی اندیشه سبز خزر